Tırnak Çatlağı Tedavisi – Hoof Crack

Tırnak Çatlağı Hoof Crack

Tırnak Çatlağı Tedavisi - Hoof Crack

Tırnak çatlağı genellikle yanlış nal çakımı ve tırnak kesiminden kaynaklı bir problemdir .

Tırnak Çatlağı Tedavisi - Hoof Crack

Tırnak çatlağı genellikle yanlış nal çakımı ve tırnak kesiminden kaynaklı bir problemdir .

Böyle bir durumda ileri teknoloji malzeme ve aletler ile tırnağa dikiş atılırak çatlağın kapanması sağlanır ortalama 6-8 ay arasında tedavi edilerek atın tekrar çalışma ortamı sağlanır